вилямова масловка (Wiliam Бертлет) – встъпва рано в плододаване, и има много добра родовитост. Устойчивостта му на зимни студове е средна, а на повратни над средна. Изисква богати почви. Плодовете узряват през третото дсетдневие на август-началото на септвември. Плодовете са едри, притъмнено или присечено конусовидни, с неравна повърхност. Сладки, много сочни със силно изразен мускатов аромат. Съхраняват се 10-15 дни при обикновени условия.

Categories: Круши

Leave a Reply