Орехи от сорт ШейновоСорт Шейново разпространен в цялата страна, включително и в чужбина. Отглеждането на орехи в някои райони бива ограничено от много ниските температури през зимата и от късните пролетни и ранните есенни мразове, а в дворните и във вилните места – и от голямата корона на дървото.

Орехът вирее на по-дълбоки и добре овлажнени почви на височина до около 1000 м. над морското равнище. На припечни склонове дърветата не се развиват добре и раждат незадоволително.

Плодът е средно едър, продълговат, овален до елипсовиден, малко сплеснат по шева към върха и съвсем слабо по хълбока към основата. Черупката е тънка и се чупи лесно. Ядката представлява 51% от теглото на плода и се отделя много добре. Маслеността е (71.4%) и е с много добри вкусови качества.

Дървото има умерен растеж и добра устойчивост на ниски зимни температури. Слабо чуствителен е на антрактноза. Сортът орехи Шейново плододава почти изобилно и редовно.

Заради добрите си качества е търсен както у нас, така и зад граница.