Предцъфтежно пръскане. При семковите овощни видове предцъфтежните пръскания са едно или две и са насочени срещу струпясването, кафявото гниене, ябълковия цветопробивач, листните въшки, листозавивачките, листоядните гъсеници, излюпените лаври на акарите, листните бълхи и др.

Моментите и броят на предцъфтежните пръскания се определят в зависимост от развитието на болестите и неприятелите, най-вече на струпясването и от хода на метеорологичните условия.

Второто предцъфтежно пръскане се извършва при захлаждане на времето и при чести превалявания, когато се забавя разлистването на плодните пъпки. Обикновено се пръска с фунго-инсекто-акарицидни разтвори за едновременна борба с болести и неприятелите. Срещу болестите се пръска с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» или други препарати към които се прибавят акарицидни или инсектицидни препарати в зависимост от появилите се неприятели.

Предцъфтежните пръскания при семковите овощни видове с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ» предпазва растенията от некроза: корковидни ядки или вътрешно вкорковяване, корковидно петносване, суха петнистост, кафява сърцевина и др., а също подобрява образуването на растителните тъкани, цветните органи, цъфтежа и оплождането.

Цъфтежно пръскане. През периода на цъфтежа, когато прецъфтят около 30% от цветовете на ябълките и крушите, се извършва цъфтежно пръскане с препарати със съдържание на сяра (сероваров разтвор) и с Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ». Това пръскане е решаващо в борбата срещу струпясването и се извършва в години с хладно и влажно време, осигуряващо продължителен цъфтеж и благоприятни условия за заразяване. Всички тези препарати са безопасни за пчелите. Следцъфтежно пръскане.

Броят на следцъфтежните пръскания при семковите овощни видове зависи от наличието и развитието на болестите и неприятелите и хода на метеорологичните условия през годината. Особено важни е първо пръскане, което е насочено преди всичко срещу струпясването и овощните акари и на второ място – срещу кафявото гниене, брашнеста мана, листни въшки, ябълковата и крушевата плодова оса, миниращите молци, листогризещите гъсеници и др. Това пръскане се извършва с комбинирани фунго-инсекто-акарицидни разтвори. Същото в практиката се прави непосредствено след прецъфтяването. При чувствителните на брашнеста мана ябълкови сортове да се употребява «МЕДЕН ХУМАТ».

Второто следцъфтежно пръскане се извършва 10-14 дни след първото със същите препарати срещу споменатите болести и неприятели, а третото следцъфтежно често съвпада с моментите на първото пръскане срещу ябълковия плодов червей. Затова към комбинирания разтвор за едновременна борба с болестите и акарите трябва да се прибавя «ОМ ТОРОВЕ». Следващите пръскания се правят преди всичко срещу ябълковия плодов червей и овощните акари.

В зависимост от възможността за заразяване от зимните спори на струпясването се използва биофунгициден разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ». В градините с чувствителни на брашнеста мана сортове се пръска още 4-5 пъти с микротор «МЕДЕН ХУМАТ» за борба с тази болест. Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» на нападнати от брашнеста мана дървета и редовното пръскане с «МЕДЕН ХУМАТ» убива по-сигурно спорите на тази болест. Правилното определяне на моментите на пръскане срещу ябълковия плодов червей трябва да става на базата на неговото развитие.

В зависимост от намножаването на този неприятел в отделните овощарски райони срещу първото поколение се извършват две, а срещу второто – 2-3 пръскания. Препарати да се редуват, за да се предотврати увеличаването на устойчивите форми.

Categories: Slider

Leave a Reply