Ябълки от сорт Мутсу

Плодовете сорта Мутсу са много едри, със средна маса 270 г, кълбовидноконусовидни, слабо асиметрични, пресечени откъм дръжката и в повечето случаи имат слабо очертаващи се ребра.

Консумативната зрелост настъпва в края на ноември – началото на декември. Запазва се до края на януари, а при по-добри условия и до началото на Март.

Дървото е силнорастящо. Короната е средно гъста с обратнояйцевидна форма. Преобладават късите плодни клонки. Листата са големи. Сортът Мутсу е чувствителен към брашнеста мана и към струпясване. Сортът Муцу е триплоиден, т.е. лош опрашител, но се опрашва добре от сортовете ябълки Грени Смит, Мелроуз и от групата на Червена превъзходна.

Като атрактивен едроплоден сорт е подходящ както за промишлено отглеждане, така и за дворните и вилните места.

 

Беритба и съхраняване

Ябълките от сорт Мутсу узряват в края на месец ноември до началото на декември и могат да се съхранвят до края на януари – началото на март.