В ягодовите насаждения борбата срещу болестите и неприятелите е насочена главно против белите листни петна, ягодовия коренов хоботник, ягодовото хоботниче и акарите. За борба с тези вредители трябва да се извършва комбинирано пръскане с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» и биоинсектициди преди цъфтежа на ягодите и след беритбата. Срещу акарите се използва акарициди. В ягодовите насаждения, които са силно нападнати от ягодовия коренов хоботник, след беритбата се пръска с инсектициди.

 

Малината се напада от много болести и неприятели, но засега у нас икономически най-важни са дидимелата, ръждата, малиновата галица, малиновият бръмбар, малиновият агрилус и др. Борбата с болестите се води, като се пръска с «МЕДЕН ХУМАТ», към които се прибави инсектициди преди набъбването на пъпките. Когато леторасти станат 20-30 см, пръска се със същите препарати към които се прибави ОМ торове, което се повтаря след 2 седмици. Срещу неприятелите се препоръчва изрязване на нападнатите стъбла до основа през есента или рано през пролетта.

    При касисовите насаждения борбата срещу болестите и неприятелите е насочена против сините листни петна, антракнозата, брашнестата мана, рибисова галова листна въшка и стъкленката. Срещу тях се пръска през пролетта при разлистването с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» и инсектициди. Това пръскане се повтаря при нужда след 10-15 дни. За борба със стъкленката трябва да се изрязват и изгарят нападнатите стъбла.

Засега у нас почти не се използва биологичният метод за борба с вредителите. Заслужава внимание привличането на полезните насекомоядни птици, както и отглеждането на хищните насекоми и пускането им в овощните градини.

Опазването на овощните дървета и на тяхната продукция от болести и неприятели е възможно само когато се прилага качествено, навреме и от всички стопанства установената от науката и вече потвърдена от практиката цялостна система от растителнозащитните мероприятия.

 

 

При обработката на овощни видове и ягодоплодни култури с комбинирани разтвори трябва да се прибавя «ОМ ТОРОВЕ» или «ЕКОТОРОВЕ» «AgroBioStim», тъй като хуминови торове стимулира растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с инсектициди.

 

Вижте какви торове предлагаме за подложка на овошките.

 Торове

 

 

Categories: Новини

Leave a Reply